Działalność

Osobom zainteresowanym oferujemy pomoc w zakresie  kościelnego prawa małżeńskiego.

Pomagamy w przygotowaniu wszelkich czynności, które umożliwią  prowadzenie sprawy o nieważność małżeństwa przed właściwym Sądem Biskupim.

Biuro Prawno-Kanoniczne
współpracuje z Kancelarią Adwokacką
Adwokat Anny Chrońskiej w Warszawie,
która świadczy pomoc
na rzecz osób fizycznych i przedsiębiorców
w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego,
spadkowego oraz prawa karnego.
Kancelaria sporządza opinie
oraz analizy prawne, prowadzi negocjacje
oraz reprezentuje Klientów przed sądami,
urzędami i instytucjami.

Informacje dostępne są na stronie:
www.adwokat-chronska.pl

Kancelaria ma siedzibę pod adresem:

ul. Świętokrzyska 20 lok 10
00-002 Warszawa

Tel. 0606 99 27 27
Tel/fax 022 828 53 56

Nasza działalność obejmuje:

  • - udzielanie porad
  • - ustalenie podstawy prawnej do wniesienia skargi powodowej
  • - sporządzanie wszelkich pism procesowych
  • - gromadzenie środków dowodowych
  • - odwołania
  • - apelacje
  • - występowanie w imieniu strony

SPOTKANIA Z OSOBAMI ZAINTERESOWANYMI ODBYWAJĄ SIĘ W WARSZAWIE

MOŻLIWOŚĆ KONSULTOWANIA SIĘ Z NAMI ISTNIEJE DLA OSÓB Z TERENU POLSKI, A TAKŻE DLA OSÓB MIESZKAJĄCYCH W INNYCH KRAJACH.